Gentofte Fjernvarme

Beregn din besparelse ved at skifte til fjernvarme

Indtast din nuværende opvarmningsform (gas/olie) og dit varmeforbrug og tryk ’beregn’.

Huset er i dag opvarmet med
Alder på nuværende fyr
Nuværende energiforbrug pr. år literm3
Leveringsform
Model A

Gentofte Fjernvarme leverer, installerer, vedligeholder, ejer og er i enhver henseende ansvarlig for tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler / -unit / -boks) op til 80 kW.

Model B

Ejer sørger selv for alt vedrørende køb, projektering, installation og vedligeholdelse af tilslutningsanlæg (fjernvarmeveksler/ -unit / -boks), ejer denne og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og tilslutningsanlægget.

       

OBS! Meget højt energiforbrug. Vær opmærksom på at Model A kun gælder for tilslutningsanlæg op til 80 kW

Det betaler du i dag

Årligt varmeforbrug kr.
Yderligere udgifter årligt kr.
Totale omkostninger årligt, inkl. moms kr.

Det kommer du til at betale med fjernvarme

Årligt varmeforbrug kr.
Yderligere udgifter årligt kr.
Totale omkostninger årligt, inkl. moms kr.

Årlig besparelse med fjernvarme

kr.

Årlig besparelse i procent

%

Det sparer du miljøet for

Årlig miljømæssig CO2-besparelse

ton

Beregningen giver en indikation af den besparelse, du kan forvente ved at skifte til fjernvarme. Der tages forbehold for ændringer i beregningsforudsætninger samt individuelle forhold i boligen, som har indflydelse på varmeforbruget.

Se beregningsforudsætninger